Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Közvetlen EU Pályázatok

Horizon 2020

SUNRISE
Új utak a szomszédsági egységek közlekedési innovációinak fejlesztésében és megvalósításában

Szerződött támogatás összege: A projekt teljes költsége 136,731 Euro
Projekt tartalmának bemutatása: A SUNRISE projektben az önkormányzat a helyi közösségek bevonásával Törökőr városrészben fenntartható városi közlekedéshez kapcsolódó fejlesztéseket pl. közlekedésbiztonsági, gyalogos- és bringabarát beavatkozásokat végez. A konkrét beruházásokon túl a nemzetközi kutatás-fejlesztési konzorcium fő célja, hogy a városi közlekedés javításában a közösségi tervezés eszközeit alkalmazza, vizsgálja, továbbfejlessze, és mintát adjon más településeknek, közösségeknek saját céljaik megvalósításához. Zugló mellett Bréma, Jeruzsálem, Malmö, Thessaloniki és Southend-on-sea városok vesznek részt a projektben, akiket neves egyetemek, kutatóintézetek, szakmai partnerek segítenek. Hazai parterek: Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ és a Mobilissimus Kft.

Projekt időtartama: 2017. július – 2021. március 31. (a projektet 2021. július 31-ig meghosszabbították)
Támogatás mértéke: 100%
Projekt azonosító száma: Horizon2020 Kutatás-fejlesztési program – 723365

A projekt az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs programjának segítségével valósul meg. Azonosító szám: 72-33-65


URBACT

Tropa Verde

Szerződött támogatás összege: 70,610 Euro

Projekt tartalmának bemutatása: Az EU URBACT programjában a Transfer Network pályázat során a spanyol Santiago de Compostela önkormányzata vezetésével egy 6 partnerből álló konzorcium támogatást nyert a Tropa Verde néven futó szelektív hulladékgyűjtési rendszernek a konzorciumi tagoknál történő honosítása. Magyar részről külső szakértőként a főváros hulladékgazdálkodásért felelős FKF-et vonjuk be a projektbe. A projekt fő célja, hogy ösztönözze a helyi lakosság környezettudatosságának erősödését az újrahasznosításon és a hulladék szelektív gyűjtésén keresztül.
Projekt tervezett befejezési dátuma / tényleges befejezés: 2021. június 4.
Támogatás mértéke: 70% támogatás (EU), 30% önerő
Projekt azonosító száma: URBACT III.

A projekt az Európai Unió URBACT III. programjának segítségével valósul meg.


Urban Innovative Actions

E-Co-Housing
Regeneratív szociális bérház kialakítása a helyi közösséggel együtt

Szerződött támogatás összege: A teljes projektköltség: 5,635,069 Euro, támogatás 4,508,055 Euro, Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata, mint főkedvezményezett részesedése a projektből: 3,364,902,8 Euro, melyből a támogatás 2,691,922,24 Euro, az önerő 672,980.56 Euro
Projekt tartalmának bemutatása: A projekt keretében a Budapest XIV. kerület Gizella utca 14-16. szám alatti önkormányzati tulajdonú telekre épül egy regeneratív, pozitív energiamérlegű ház, melyben 27 önkormányzati lakás kerül kialakításra, kb. 100 lakos számára.
Projekt tervezett befejezési dátuma / tényleges befejezés: 2021. október 31. (várhatóan hosszabbítás lesz)
Támogatás mértéke: 80%
Projekt azonosító száma: Urban Innovative Actions

A projekt az Európai Unió Európai Regionális fejlesztési Alapjának segítségével valósul meg.


INTERREG

City Water Circles
Városi Vízkör

Szerződött támogatás összege: 2,418,392 Euro a teljes pályázati összeg, Zugló: 411,996 Euro
Projekt tartalmának bemutatása: A projektben 6 ország 11 partnere, városi önkormányzatok, víz- és csatornázási szolgáltatók, kutatóintézetek dolgoznak azon, hogy a városi vízgazdálkodás új, az éghajlatváltozással egyre intenzívebben jelentkező kihívásaira (például villámárvizek, hosszú aszályos időszakok, vízhiány, gyakori hőségnapok) választ találjanak. A partnerek mintaberuházások keretében vizsgálják az adaptálható megoldásokat, és létrehoznak egy olyan tudásbázist, ami segíti a hasonló problémákkal szembesülő önkormányzatokat. A projekt további célja, hogy példát mutatva bővítse a helyi lakosság ismereteit az ésszerű vízgazdálkodásról. A projekt eredményeként egy zuglói óvodában is megvalósul a szürke- és esővíz-hasznosítás, elkészül majd egy önkormányzatoknak szóló városi vízgazdálkodási kézikönyv, oktatási anyagok, poszterek és számos esemény is tervben van.
Projekt időtartama: 2019. április – 2022. március 31.
Támogatás mértéke: 85% (EU) – 10% (SZPI/Magyar Kormány) – 5% (önerő)
Projekt azonosító száma: Interreg CENTRAL EUROPE program – CWC, CE1578

A nemzetközi együttműködési projektet az Interreg CENTRAL EUROPE Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatja. A magyar partner részvétele a projektben a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.


ENES-CE
Zuglói Energiaközösségi Akciók

Szerződött támogatás összege: 1,847,374.50 a teljes pályázati összeg, Zugló: 143,512 Euro
Projekt tartalmának bemutatása: A Zugló területére eső összes energiafogyasztás mindössze 7%-a köthető az önkormányzat saját működéséhez. A többiért a lakosság (42%), a közlekedés (24%) valamint a szolgáltató és ipari szektor felel (27%). Ha komolyan szeretnénk csökkenteni a kerületben felhasznált energiát, akkor azért minden szereplőnek tenni kell. De mit tehet az önkormányzat azon túl, hogy a saját háza táján növeli az energiahatékonyságot és a megújulók arányát? Elsősorban közvetítői, szervezői és információmegosztó szerepet vállalhat, hogy segítse az itt élőket, itt működő vállalkozásokat. Az európai projekt célja, hogy a települési energiagazdálkodási célkiűzéseket az érintett szereplőket, vagyis a lakosságot, helyi cégeket bevonva valósítsa meg.
A projekt során:
– először a már elkészült energia- és klímaterveket vizsgálják felül, – a partnerek összeállítanak egy olyan tudás- és eszköztárat, ami a lakosságot és a gazdasági szereplőket segíti az energiafogyasztás csökkentésében, a finanszírozási megoldások megtalálásában, – a helyi szereplők energiaközösségeket, csoportokat alakítanak, akik a tapasztalatcserétől kezdve akár egészen az energetikai beruházások közös finanszírozásáig is eljuthatnak.
A projekt időtartama: 2019. április – 2022. március
Támogatás mértéke: 85% (EU) – 10% (SZPI/Magyar Kormány) – 5% (önerő)
Projekt azonosító száma: Interreg CENTRAL EUROPE program – CE1449

A nemzetközi együttműködési projektet az Interreg CENTRAL EUROPE Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatja. A magyar partner részvétele a projektben a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.


Eco-Velo Tour
Hatékony ökoturisztikai tervezés elősegítése az Eurovelo kerékpárút hálózat mentén a Duna régióban

Szerződött támogatás összege: 498,890 Euro
Projekt tartalmának bemutatása: A pályázat célja az Eurovelo kerékpárút hálózathoz kapcsolódó tervezési kompetenciák fejlesztése, a kerékpáros turizmus elősegítése és az ehhez kapcsolódó pilot projektek megvalósítása az önkormányzat más, a kerékpáros közlekedést fejlesztő programjaihoz kapcsolódva. A Rákos-patak melletti kerékpárút turisztikai hasznosítása ugyancsak része a projektnek, ahol pilot projektként kerékpáros pihenőhely fejlesztése, tervezése és megvalósítása szerepel a tervek között.
Projekt tervezett befejezési dátuma / tényleges befejezés: 2021. május 31.
Támogatás mértéke: 85% (EU) – 10% (SZPI/Magyar Kormány) – 5% (önerő)
Projekt azonosító száma: Duna Transznacionális Program – DPT2-0555-2.2

A nemzetközi együttműködési projektet az Interreg Duna Transnational Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatja. A magyar partner részvétele a projektben a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.


AWAIR
Tudatosság a levegőszennyezettség témakörében

Szerződött támogatás összege: 94,500,000 Ft, melyből a támogatás 89,774,000 Ft / 309,880 Euro
Projekt tartalmának bemutatása: A levegőtisztasággal, levegőminőséggel foglalkozó kutatási, képzési és szemléletformáló nemzetközi projekt komplex megközelítésben kezeli kérdést. Felismerve, hogy a levegő nem áll meg a települések határain, a mérési és beavatkozási lehetőségeket nagyobb léptékben, Budapest funkcionális városi térségében (Functional Urban Area – FUA) vizsgálja. Ebben a közel 3 millió lakost felölelő, nagyjából Budapest kiterjedt agglomerációját lefedő térségben kíván az itteni településekkel összehangoltan cselekedni. Az AWAIR projekt azon dolgozik, hogy tisztább legyen Budapest és környéke levegője, és az emberek megfelelő ismereteket kapjanak a levegő állapotáról. A projektet 6 országból 9 szervezet által alkotott konzorcium dolgozta ki és nyújtotta be, főpályázó az olaszországi Megelőzési, Környezetvédelmi és Energia Ügynökség, Emilia-Romagna Régióból.
Projekt időtartama: 2018. március – 2021. február 28.
Támogatás mértéke: 85% (EU) – 10% (SZPI/Magyar Kormány) – 5% (önerő)
Projekt azonosító száma: Interreg CENTRAL EUROPE program 3. prioritás – CE1226

A nemzetközi együttműködési projektet az Interreg CENTRAL EUROPE Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatja. A magyar partner részvétele a projektben a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.


CHESTNUT
Fenntartható Városi Közlekedési Tervek kidolgozása

Szerződött támogatás összege: 39,500,000 Ft, melyből 37.525.000 Ft a támogatás összege / 129,333 Euro
Projekt tartalmának bemutatása: A pályázat célja a Duna-menti városok TEN-T folyosókkal és magával a Dunával való összeköttetései közlekedési és környezeti problémáinak mérséklése érdekében közös módszertan kidolgozása mobilitási szcenáriók felvázolásához, Fenntartható Városi Mobilitási Tervek (Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP) készítéséhez, mindezeket pilot projektekkel alátámasztva. A projekt Velenje (Szlovénia) önkormányzatának vezetésével 2 osztrák, 1 bolgár, 2 horvát, 1 cseh, 2 magyar, 2 román, 2 szlovén, 1 bosznia-hercegovinai partner bevonásával partnerségben valósul meg.
Projekt tervezett befejezési dátuma / tényleges befejezés: 2020. május 31.
Támogatás mértéke: 85% (EU) – 10% (SZPI/Magyar Kormány) – 5% (önerő)
Projekt azonosító száma: Duna Transznacionális Program

A nemzetközi együttműködési projektet az Interreg Duna Transnational Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatja. A magyar partner részvétele a projektben a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.


Silver city

Szerződött támogatás összege: 1,733,272 Euro, ebből Zuglóra eső rész: 449,862 Euro (önrész: 67.479 Euro, támogatás: 382 382 Euro)
Projekt tartalmának bemutatása: A Silver City projekt keretében Zugló Önkormányzata az idősödő lakosság aktivitásának és életminőségének javítására irányuló önkormányzati kezdeményezésekhez kíván hozzájárulni: helyi szintű stratégiai, intézményi együttműködési kereteket, önkormányzati kezdeményezéssel és koordinációval megvalósítható megoldásokat kidolgozni (pilot projektek megvalósítása), a partnerségben résztvevő más városok tapasztalatait, kezdeményezéseit tapasztalatilag megismerni, konkrét intézkedési/akciótervet kidolgozni.
Projekt tervezett befejezési dátuma / tényleges befejezés: 2014. szeptember 31.
Támogatás mértéke: 84,9% (EU)
Projekt azonosító száma: Interreg SEE (Dél-kelet Európai Területi Együttműködési Program)

A nemzetközi együttműködési projektet az Interreg Dél-kelet Európai Területi Együttműködési Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatja. A magyar partner részvétele a projektben a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb