Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Operatív Programok

Közösen a Zuglói Klímastratégia kialakításáért

Szerződött támogatás összege: 19,995,000 Ft
Projekt tartalmának bemutatása: A klímaváltozással kapcsolatos személetformálással és a helyi klímastratégia kidolgozása révén bővülnek a lakosság, a helyi köz- és gazdasági szereplők klímaváltozással összefüggő ismeretei, amely következtében javul a klímaadaptációs intézkedések végrehajtásának hatékonysága. A szemléletformálási akciók fenntarthatósága nagymértékben múlik az ismétlésen, a főbb témakörökben többszöri megszólításon alapul. Az egyirányú helyett az interaktív kommunikációs, bevonásos módszereket célozzuk. A szemléletformálási akciókat erre tekintettel úgy javasoljuk, hogy mindegyike sorozatként kerüljön megvalósításra. Javaslatunkban a szemléletformálás nemcsak a stratégia kidolgozását követően, hanem annak folyamatában, a döntések előkészítésében és megalapozásában használt társadalmasítási folyamat révén is kerül megvalósításra. Az Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Terv (a továbbiakban: Cselekvési Terv/EKSzCsT) alapelvét követve a szemléletformálás célcsoportjaként nemcsak az önkormányzatot, hanem az egész helyi társadalmat javasoljuk tekinteni. A Klímastratégia és kapcsolódó beavatkozások/intézkedések fő célcsoportjai az önkormányzat és közintézményei, lakosság (kiemelten gyermekek, fiatalok, idősek), vállalkozások és munkáltatók, civil és szakmai szervezetek, média tulajdonosok. A szemléletformáló tevékenységeket a célcsoport specifikumok figyelembevételével alakítjuk ki. A projekt céljai: • A károk megelőzését szolgáló adat- és tudásbázis megteremtése: számba venni a klímaváltozásnak Zuglóban várható hatásait a jelenleg rendelkezésre álló adatok és előrejelzések alapján. • Hatásvizsgálatok, sérülékenység elemzések, kockázati térképek, modellek, módszertanok segítségével azonosítani a kerület lakosságát és városi rendszereit (természeti és épített környezetét, infrastruktúráját) leginkább fenyegető kockázatokat, és az adaptációs felkészülést elősegíteni. • Megjelölni Zugló Önkormányzatának klímaváltozással kapcsolatos legfontosabb feladatait mind a mitigáció, mind az adaptáció területén, az alkalmazkodás területére helyezve a hangsúlyt. • Célzott, a klímaváltozás mérséklését, azaz a megelőző környezetvédelmet hangsúlyozó és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásra is kiterjedő szemléletformálási akciókat megvalósítani az érintett célcsoportok tájékoztatásával és szerepvállalásával. Aktív, részvételen alapuló közösségépítési programok gyakorlati megvalósítása a lakosság, a társadalmi-gazdasági szereplők, civil szervezetek és média minél nagyobb arányú bevonásával. • Az önkormányzat és intézményei szervezetén belüli kommunikáció és tudásátadás, melynek során az Önkormányzat és szervei munkatársainak klímavédelmi ismereteinek elmélyítése folyik, és ezáltal a tapasztalataiknak becsatornázása a döntések szakmai előkészítésébe. • A példamutatás (a klímavédelemmel kapcsolatos megvalósult fejlesztések bemutatása a helyi közösség számára) mellett az „alulról” (egyénektől, lakóközösségektől, civil szervezetektől, oktatási-nevelési intézményektől) jövő kezdeményezések támogatása.

Projekt tervezett befejezési dátuma / tényleges befejezés: 2022. február 28.
Támogatás mértéke: 100%
Projekt azonosító száma: KEHOP-1.2.1-18-2018-00033

A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg, a Széchenyi 2020 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott KEHOP-1.2.1-18-2018-000333 azonosítószámú “Közösen a Zuglói Klímastratégia kialakításáért” című pályázat keretein belül.


Praxisközösség Zuglóban a magasabb szintű alapellátásért

Szerződött támogatás összege: 110,000,000 Ft
Projekt tartalmának bemutatása: A háziorvosi praxisközösség lakossági állapotfelmérés alapján kiegészítő szolgáltatásokat és felvilágosító tevékenységet nyújt a lakosság egészségi állapotának javítása céljából. A projekt Budapest XIV. kerületének lakosaira irányul. A programban ellátandó lakosságszám: 8782 fő. A projektbe bevonni kívánt személyek száma 2019. december 31-ig legalább 200 fő, a projekt megvalósításáig a praxisközösség ellátási területén élő lakosságszámának 5%-a, mely 439 fő. A projekt, 4 telephelyen működő háziorvosi szolgálat közreműködésével valósul meg: Kerepesi út 78/C alatti, Torontál utca 49. sz. alatti felnőtt házi orvosi rendelőben és a Csertő park 3/C és a Ráskay Lea utca 69-73. sz. alatti házi gyermekorvosi rendelőben. A praxisközösségben 6 felnőtt és 2 gyermekorvos, 8 praxisnővér, 4 védőnő, 3 egészségfelelős, 1 dietetikus, 1 gyógytornász, 1 szakpszichológus, 1 népegészségügyi koordinátor, 1 projektmenedzser, 1 pénzügyi munkatárs, valamint 1 kommunikációs referens dolgozik. Többletszolgáltatások keretében a Torontál utcai rendelőben alakítottuk ki a10 fős gyógytornatermet. A pszichológus és a dietetikus a Kerepesi úti rendelőben dolgozik. Gyermekorvosi és védőnői plusz szolgáltatások is indultak: Útitárs szülőklub; Születés hete program; Baba-mama klub; Védőnői felkészítő program; Beszéljünk őszintén a drogról c. program.

Projekt tervezett befejezési dátuma / tényleges befejezés: 2020. december 30.
Támogatás mértéke: 100%
Projekt azonosító száma: VEKOP-7.2.3-17-2017-00007

A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg, a Széchenyi 2020 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott VEKOP-7.2.3-17-2017-00007 azonosítószámú “Praxisközösség Zuglóban a magasabb szintű alapellátásért” című pályázat keretein belül.


Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó

Szerződött támogatás összege: Ingatlan vásárlás költségei: 9.200.000 Ft, Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása: 1.150.000 Ft, Egyéb szolgáltatási költségek, szemléletformálás: 4.600.000 Ft.
Rövid leírás: A fejlesztés célja, hogy Budapesten a mindennapi közlekedési célú utazások esetén növekedjen a gyalogos, kerékpáros és/vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya a közlekedők körében, hozzájárulva ezzel az élhetőbb és fenntarthatóbb városi környezet kialakulásához, valamint az alacsonyabb károsanyag-kibocsátási szint eléréséhez. Cél továbbá a közúti torlódások mérséklése az egyes közlekedési módok jobb arányának elérésével, s mindezek érdekében cél az egységes és kerékpározható közúthálózati kialakítás megteremtése. A fentiek érdekében a Főváros további résztvevőkkel közösen konzorciumot hozott létre, s így valósítja meg a beruházást, azaz a Rákos-patak menti kerékpárút megépítését.
Projekt teljes költsége: 2.300.000.000 Ft
Megvalósítás tervezett időpontja: 2016. december 20. – 2019. augusztus 31.
Támogató program: VEKOP-5.3.1-15

A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg, a Széchenyi 2020 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott VEKOP-5.3.1-15 azonosítószámú “Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó” című pályázat keretein belül.


A Zuglói Mályva Óvoda és Mályva Kerületi Vezető Bölcsőde épületenergetikai felújítása

Szerződött támogatás összege: 123,098,339 Ft
Projekt tartalmának bemutatása: Projekt során a Zuglói Mályva Óvoda és Mályva Kerületi Vezető Bölcsőde épületenergetikai felújítása a cél mely során az alábbi fejlesztések történnek meg: 146 db polikristályos (39,42 kW/h) napelem kerül kihelyezésre 2 db Fronius inverterrel / 170 db nyílászáró kerül kicserélésre / Homlokzati, lábazati és lapostetői hőszigetelés kerül felhelyezésre az épületen.
Projekt tervezett befejezési dátuma / tényleges befejezés: 2018. december 31.
Támogatás mértéke: 86,82%
Projekt azonosító száma: KEHOP-5.2.9-16-2017-00145

A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg, a Széchenyi 2020 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott KEHOP-5.2.9-16-2017-00145 azonosítószámú “Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” című pályázat keretein belül.


ASP rendszerhez való csatlakozás

Szerződött támogatás összege: 6,163,526 Ft
Projekt tartalmának bemutatása: A projekt célja az országos ASP rendszerhez történő csatlakozás feltételeinek megteremtése eszközbeszerzéssel, az egyes szakrendszerekhez történő csatlakozáshoz szükséges adatmigráció, adattisztítás, adatfeltöltés, szabályzatok módosításának és kialakításának elvégzésével, képzéseken való részvétellel.
Projekt tervezett befejezési dátuma / tényleges befejezés: 2018.06.30.
Támogatás mértéke: 100%
Projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00970

A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg, a Széchenyi 2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00970 azonosítószámú “Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázat keretein belül.


Épületenergetikai fejlesztések

Szerződött támogatás összege: 211,824,405 Ft, ebből a támogatás összege: 140,312,124 Ft
Projekt tartalmának bemutatása: A projekt keretében a zuglói Hunyadi János Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése valósult meg (homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere, pince- és padlásfödém szigetelés.).
Projekt tervezett befejezési dátuma / tényleges befejezés: 2015. október 31.
Támogatás mértéke: 85% (EU)
Projekt azonosító száma: KEOP-2012-5.5.0/A-2013-0389

A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg, a Széchenyi 2020 Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott KEOP-2012-5.5.0/A-2013-0389 azonosítószámú “Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című pályázat keretein belül.


Szociális alapszolgáltatások

Szerződött támogatás összege: 392,162,612 Ft, ebből a támogatás összege 166,666,667 Ft.
Projekt tartalmának bemutatása: A projekt keretében Zugló Önkormányzata egy 48 férőhelyes, új, szükséges eszközökkel felszerelt bölcsődei intézményt hozott létre „Mesevonat Bölcsőde” néven. Ez egyben az első üteme egy összesen 96 férőhelyes bölcsődei intézmény építésének. A beruházás 24 új munkahelyet teremtett. A bölcsőde 2016. márciusban megkapta a működési engedélyt és megnyitotta kapuit.
Projekt tervezett befejezési dátuma / tényleges befejezés: 2015. november 25.
Támogatás mértéke: 42,4%
Projekt azonosító száma: KMOP-4.5.2-11-2012-0008

A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg, a Széchenyi 2020 Közép-magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott KMOP-4.5.2-11-2012-0008 azonosítószámú “Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című pályázat keretein belül.


Csicsergő Óvoda fejlesztése

Szerződött támogatás összege: Összesen: 316,446,499 Ft (önrész: 116,862,741 Ft, támogatás: 199,583,758 Ft)
Projekt tartalmának bemutatása: A projekt keretében a Csicsergő Óvoda fejlesztése valósul meg. A Wass Albert tér 12-13. szám alatti egyszintes épület (volt Kisebbségek Háza) átalakításával jön létre a Csicsergő Óvoda új telephelye, 3 csoportszoba és a hozzájuk kapcsolódó szükséges szociális helyiségek, továbbá a külső játszóudvar létrehozásával.
Projekt tervezett befejezési dátuma / tényleges befejezés: 2014. július 30.
Támogatás mértéke: 63%
Projekt azonosító száma: KMOP – 4.6.1-11-2012-0037

A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg, a Széchenyi 2020 Közép-magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott KMOP – 4.6.1-11-2012-0037 azonosítószámú “Csicsergő Óvoda fejlesztése új telephely kialakításával Zuglóban” című pályázat keretein belül.


Egy jó szó Zuglóban

Szerződött támogatás összege: 73,267,842 Ft
Projekt tartalmának bemutatása: Az Önkormányzat és a Zuglói Polgárőrség közös pályázata a már áldozattá vált személyek képzések és foglalkozások általi minél hatékonyabb segítését és az ehhez szükséges szakemberképzést, felkészítést, valamint az áldozattá válás megelőzését szolgálja.
Projekt tervezett befejezési dátuma / tényleges befejezés: 2014. szeptember 30.
Támogatás mértéke: 100%
Projekt azonosító száma: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011

A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg, a Széchenyi 2020 Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011 azonosítószámú “Egy jó szó Zuglóban” című pályázat keretein belül.


Zöld Lurkók Óvoda fejlesztése új épületrész kialakításával Zuglóban

Szerződött támogatás összege: Összesen: 363,328,626 Ft (önrész: 163,574,149 Ft, Támogatás: 199,754,477 Ft)
Projekt tartalmának bemutatása: A projekt keretében a Zöld Lurkók Óvoda fejlesztése valósul meg. A jelenlegi 6 csoportszoba 3 új csoportszobával bővül (meglévő helyiségek átalakításával, szükséges épület hozzáépítéssel), a csoportszobákhoz szükséges eszközök, továbbá a játszóudvar is fejlesztés részét képezik.
Projekt tervezett befejezési dátuma / tényleges befejezés: 2013. augusztus 31.
Támogatás mértéke: 54,9%
Projekt azonosító száma: KMOP – 4.6.1-11-2012-0027
A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg, a Széchenyi 2020 Közép-magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott KMOP – 4.6.1-11-2012-0027 azonosítószámú “Zöld Lurkók Óvoda fejlesztése új épületrész kialakításával Zuglóban” című pályázat keretein belül.


Mókavár Óvoda és Bölcsőde

Szerződött támogatás összege: 25,032,269 Ft
Projekt tartalmának bemutatása: A projekt keretében napelemes rendszer és két inverter kerül kialakításra, amelyek az intézmény villamos-energia költségeit és ezáltal energiaszámláit is csökkentik.
Projekt tervezett befejezési dátuma / tényleges befejezés: 2013. december 15.
Támogatás mértéke: 100%
Projekt azonosító száma: KMOP-3.3.3-13-2013-0022

A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg, a Széchenyi 2020 Közép-magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott KMOP-3.3.3-13-2013-0022 azonosítószámú “Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése a Mókavár Óvoda és Bölcsődében” című pályázat keretein belül.


Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése az Aprótalpak Bölcsődében

Szerződött támogatás összege: 25,073,665 Ft
Projekt tartalmának bemutatása: A projekt keretében napelemes rendszer és két inverter kerül kialakításra, amelyek az intézmény villamos-energia költségeit és ezáltal energiaszámláit is csökkentik.
Projekt tervezett befejezési dátuma / tényleges befejezés: 2013. december 15.
Támogatás mértéke: 100%
Projekt azonosító száma: KMOP-3.3.3-13-2013-0032

A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg, a Széchenyi 2020 Közép-magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott KMOP-3.3.3-13-2013-0032 azonosítószámú “Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése az Aprótalpak Bölcsődében” című pályázat keretein belül.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb