Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Részletfizetési kérelem lakásbérleti jogviszonyból eredő tartozásra

Részletfizetés 800 000 Ft tartozás alatt, 18 hónap alatt történő megfizetéssel:

Amennyiben a bérlő/lakáshasználó tartozása – késedelmi kamattal együtt – nem éri el a 800.000 Ft-ot, és 18 hónapnál rövidebb idő alatt törleszteni tudja ezen hátralékát, úgy kérelmet kell benyújtania, melyhez személyes okmányai (személyi igazolvány, lakcímkártya) másolata szükséges.

Részletfizetés 800.000 Ft felett, maximum 36 hónap alatt történő megfizetéssel, illetve részletfizetés 800.000 Ft alatt, de 18 hónapot meghaladó részletfizetéssel:

Amennyiben hosszabb részletfizetési időt szeretne, vagy a tartozása meghaladja a 800 000 forintot – késedelmi kamattal együtt –, úgy a kérelemhez az alábbi iratokat kell mellékelni:

  • személyi igazolvány és lakcímkártya másolata
  • a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapra vonatkozó munkáltatói nettó jövedelemigazolás, vagy a nyugdíj összegének igazolása nyugdíj összesítővel együtt, vagy jövedelemnyilatkozat nem munkaviszonyból származó jövedelemről,
  • emelt összegű családi pótlék, fogyatékossági támogatás Magyar Államkincstár által kiállított igazolása,
  • teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot az Ön és esetleges bérlőtársai ingó- és ingatlan vagyonáról,
  • nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy milyen intézkedéseket tett a tartozása rendezése érdekében.

Amennyiben Ön egyéni vállalkozó, úgy be kell nyújtania:

  • a megelőző évre vonatkozó adóigazolást,
  • az egyéni vállalkozó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a kerületben biztosít-e munkahelyet, és ha igen, hány fő részére.

A részletfizetési kérelem mellékletekkel együtt benyújtható az ügyfélszolgálaton személyesen vagy elektronikus úton a lakaspenzugy@zuglo.hu email címen, amelyben kérjük megjelölni, hogy hány részletben kívánja megfizetni a tartozását.

Ha úgy érzi, hogy a részletfizetési lehetőség nem tudja a tartozás rendezésében segíteni, úgy felveheti a kapcsolatot a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ lakhatási tanácsadó csoportjával (Budapest, 1144 Füredi park 6., tel.: 1/364-3013), és itt részletes felvilágosítást kaphat a kerületben elérhető adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatban.

Az adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott, lakhatás megőrzését segítő ellátás. Az adósságkezelési szolgáltatás esetén Ön adósságkezelési tanácsadásban és adósságcsökkentési támogatásban részesül.

A polgármester adósságcsökkentési támogatásban részesíti akkor, ha közüzemi díjtartozása, közös költség hátraléka vagy lakbérhátraléka, és az adósságok valamelyike esetében fennálló tartozása legalább kéthavi vagy közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, vagy értesítést kapott a szolgáltatótól a kikapcsolásról.

Az adósságkezelési szolgáltatás további, részletes feltételeiről a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ tájékoztatja (az elismert lakásnagyság mértékéről, az önrész megfizetéséről, az együttműködési kötelezettségéről, jövedelemhatárról, stb.).

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb