Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Tájékoztatás a fűtési szezonban történő időszaki támogatásról

Budapest Főváros XIV. Kerületi Zugló Önkormányzatának Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete alapján az alábbi feltételek fennállása esetén az arra rászoruló háztartás a téli hónapokban megnövekedett fűtési kiadások enyhítésére fűtési szezonban történő időszaki támogatásban részesülhet.

A támogatás megállapításra kerül, ha a kérelmező

  • Zuglói lakcímmel (lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel) rendelkezik,
  • a jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét, azaz a 114 000 Ft-ot nem haladja meg,
  • az alábbi ellátások valamelyikében részesül

a) öregségi nyugdíj,
b) rokkantsági ellátás,
c) házastársi pótlék,
d) rehabilitációs ellátás,
e) rokkantsági járadék vagy
f) korhatár alatti ellátás és

  • a háztartás nem részesül rendszeres lakásfenntartási támogatásban.

A juttatás megállapításánál fenti feltételeket vizsgálni kell, ezért a kérelemhez mellékelteni kell:

  • kérelmező jövedelemigazolását a kérelem benyújtását megelőző hónapról (a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől kapott éves összesítő és a nyugdíjszelvény vagy banki számlakivonat)

Háztartásonként egy személy részére állapítható meg a támogatás.

A kérelem 2017. szeptember 1-jétől és 2017. október 31. napjáig nyújtható be az arra rendszeresített formanyomtatványon vagy letölthető a www.zuglo.hu honlapról. A fenti határidőben benyújtott kérelmek esetén a jogosultság 2017. november 1-je és 2018. március 15-e közötti fűtési időszakra kerül megállapításra.
A határidőn túl beadott kérelmek esetében a támogatásra való jogosultság a benyújtást követő hónap első napjától állapítható meg.
A kérelmeket személyesen a Budapest XIV. kerület Bácskai utca 53. szám alatti ügyfélszolgálaton illetve postai úton lehet benyújtani.

Makranczi László
jegyző

Az erről szóló dokumentum ide kattintva olvasható.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb