Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Továbbra is megkapják a Zugló pótlékot a köznevelési és szociális dolgozók

A Zuglói Gyermekvédelmi Koncepció 2024. évi cselekvési tervének elfogadása, a Zugló pótlék folyósításának meghosszabbítása, Zsivora emlékév meghirdetése – ezekről döntött a képviselő-testület decemberi ülésén. Határozott még a grémium rendeletek módosításáról, támogatások odaítéléséről és közterületi használati tárgyak beszerzéséről. Ezen túlmenően tájékoztatást kaptak a képviselők a Rákosrendező területén várható ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos fővárosi állásfoglalás-tervezetről is.

Napirend előtti felszólalásában Rózsa András képviselő (Momentum) kifejtette, választási körzetében több társasházat is kizártak a közműszolgáltatásból. Elfogadhatatlannak tartja, hogy a hosszas ügyintézés miatt a nyáron keletkezett problémák még nincsenek megoldva. Az érintett házakban élők bizonytalanságban vágnak neki a télnek. A képviselő úgy vélte, a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.-től (Zuglói Zrt.) nem kapott kielégítő választ arra, hogy a jövőben minként lehetne lerövidíteni ilyen estekben az ügymenetet.

Bernula István, a Zuglói Zrt. vezérigazgatója elmondta, a Nagy Lajos király útjai házban már megoldódott a gázszolgáltatás ügye, a Fűrész utcai ingatlanban pedig átmeneti fűtési megoldást alkalmaznak. A vezérigazgató kiemelte, a Zuglói Zrt. mindenben szabályosan járt el, időben felvette a kapcsolatot a szolgáltatóval. Azt viszont tudni kell, hogy a közműszolgáltatóknál hosszú a várakozási idő, több hónap mire újraindítják szolgáltatásukat.

Fotó: Subits-Tóth Gergő

Bérpótlék folyósítás

A testület úgy döntött, hogy 2024. március 31-ig az önkormányzat által fenntartott köznevelési és szociális intézményekben valamennyi közalkalmazottnak az önkormányzat továbbra is biztosítja a bérpótlékot. A Zuglói Egyesített Óvodában foglalkoztatott pedagógusok, óvodatitkárok és óvodapszichológusok, valamint a Zuglói Egyesített Bölcsődékben, a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központban és a Zuglói Szociális Szolgáltató Központban dolgozó közalkalmazottnak havi bruttó 50 000, míg a nem pedagógus munkakört betöltők 18 750 forint bérpótlékot kapnak. A Zuglói Szociális Szolgáltató Központ és a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ területen dolgozó közalkalmazottai havonta bruttó 37 500 forint területi pótlékban részesülnek.

Várnai László képviselő (CivilZugló) azt indítványozta, hogy a nem közalkalmazotti jogviszonyban dolgozók pótlékát 30 ezer forintra emelje a testület.

Horváth Csaba polgármester (MSZP) azt mondta, egyetért, hogy a nem közalkalmazotti jogviszonyban lévők is több fizetést érdemelnének, azonban az előterjesztés a 2024-es költségvetés hatályba lépéséig tartó, átmeneti időszak finanszírozásáról szól. Pótlékot emelni csak az új költségvetés elfogadásával lehet, amelybe be kell tervezni annak fedezetét.

Horváth Zsolt alpolgármester (DK) kihangsúlyozta, emeléssel egyetért, de annak mértékét a 2024-es büdzsé adta lehetőségek határozzák majd meg.

Hevér László György (DK) is úgy ítélte meg, hogy a jelenlegi pótlék alacsony, jövőre meg kell találni a forrást az emeléséhez.

Rendeletmódosítás

A képviselő-testület módosította a zuglói önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló rendeletét. A változtatás kiterjed minden olyan eddig nem szabályozott, rendeltetési céljától eltérő közterület-használatra, amely a növényzet és zöldfelületek megrongálódásához, elpusztulásához, károsodásához, vagy fejlődésének megakadályozásához vezethet.

Dr. Juhász-Pintér Pál képviselő (Fidesz) kérdésére válaszolva a Hatósági osztály vezetője elmondta, a rendelet kiterjed a zöld területen parkolókra is és bírósági eljárás esetén is megállja-e a helyét.

A grémium a lakosság és a Zuglói Önkormányzati Rendészet jelzéseinek figyelembevételével módosította a közösségi együttélés alapvető szabályait tartalmazó rendeletét és kötelezővé tette, hogy az üzletek nyitvatartási időben a bejárat fél méteres körzetében legfeljebb 50 liter űrtartalmú, rendeltetésszerű használatra alkalmas hulladékgyűjtőt helyezzenek el, amely rendszeres ürítéséről a kereskedésnek kell gondoskodni. Ezen túlmenően a testület a boltok kötelességévé tette, hogy homlokzathosszuk szélességében az úttestig folyamatosan tartsák tisztán a közterületet és a homlokzathatár öt méteres körzetében gyűjtsék össze a tevékenységükből eredő, eldobált szemetet.

A képviselő-testület közbeszerzési eljárást indított 100 hulladék- és 100 kutyaürülék-gyűjtő edény, valamint 70 kültéri pad beszerzésére. Rózsa András kérdésére válaszolva a Zuglói Zrt. vezetője elmondta, a beszerzésre kerülő tárgyak többségét az elhasználódott eszközök pótlására használják, de új helyeket is létesítenek. Ez az üzemeltetési költségek emelkedését vonja maga után.

Fotó: Subits-Tóth Gergő

Együttműködés

A testület együttműködési megállapodást kötött a Járókelő Közhasznú Egyesülettel és jövő évi feladatellátásához 2,3 millió forint támogatást szavazott meg.  Az Egyesület a közterületek állapotával összefüggő bejelentések megtételére honlapot üzemeltet, gondoskodik az információk szűréséről, illetve az illetékes szervezetekhez való eljutásáról.

A grémium sürgősségi eljárásban 3 millió forint vissza nem térítendő támogatást szavazott meg az Oltalom Karitatív Egyesületnek. A szervezet Budapesten a fedél nélkül marad embereknek átmeneti szállást biztosít, illetve családok átmeneti otthonát tart fenn. Ezen felül a hajléktalanok számára 24 órás háziorvosi ügyeletet, a Dankó utcában kórházat és egészségügyi centrumot működtet.

A képviselők elfogadták a Zuglói Gyermekvédelmi Koncepció 2023. évi cselekvési tervének végrehajtásáról szóló beszámolót és a költségvetés lehetőségeit szem előtt tartva jóváhagyták a Zuglói Gyermekvédelmi Koncepció 2024. évi cselekvési tervét.

A grémium Zsivora György születésének 220-dik évfordulója alkalmából a 2024-es évet Zsivora György emlékévnek nyilvánította, amelyet az évfordulóhoz  méltó programsorozattal kíván megünnepli.

Állásfoglalás

A testület tájékoztatást kapott a Rákosrendező területén várható ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos fővárosi állásfoglalás-tervezetről. A dokumentumból kiderült, Budapest ciklusokon és pártokon átívelő álláspontot kíván kialakítani. Azt tartaná kívánatosnak, ha Rákosrendezőn olyan vegyes funkciójú, klíma-semleges ingatlanfejlesztés valósulna meg, amely segíti a budapesti lakhatási válság enyhítését, jelentősen növelné a városi zöldfelületet, nem változtatna a történelmi városképen, valamint jelentős közúti és közösségi közlekedés-fejlesztéssel járna együtt.

A vitában Várnai László úgy vélte, a kormány várható fejlesztési vállalásaival óvatosan kell bánni, mert a Városliget kapcsán tett ígéreteit sem tartotta be. Victora Zsolt képviselő (független), azt nehezményezte, hogy a tervezett projektről a sajtóhíreken túl semmilyen információt nem kapott az önkormányzat. Vida Attila képviselő (LMP) úgy vélte, a kormány a Bosnyák tér mögötti magánerős beruházásához hasonlóan fog eljárni és megfosztja a beleszólás jogától az érintett önkormányzatokat. Rózsa András azt javasolta, hogy a városvezetés alakítson ki egy zuglóiak érdekeit szem előtt tartó stratégiai elképzelést, amely alapja lehetne a beruházással kapcsolatos majdani tárgyalásoknak.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb