Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

A bérlakásokról tárgyaltak

A képviselő-testület csütörtöki rendkívüli ülésén nem tudott egységes álláspontot kialakítani arról, hogy befejezi-e az Eco-Housing projektet, vagy felmondja az uniós támogatási szerződést és viseli annak következményeit, ezért a határozathozatalt október 28-ra halasztották. 

Az ülés kezdetén Lepsényi László képviselő (DK), a jogi és ügyrendi bizottság elnöke arról tájékoztatta a képviselőket, hogy a kormányhivatal megkeresése alapján vizsgálatot folytattak abban az ügyben, hogy Rózsa András alpolgármester (Momentum) több vállalkozásnál tisztségével összeférhetetlen beosztást lát-e el. A bizottság megállapította, hogy jogsértés nem áll fenn és erről informálták a kormányhivatalt is.

A képviselőknek a rendkívüli ülésen arról kellett volna dönteniük, hogy az október 28-i testületi ülésen kiírják-e az Eco-Housing projektre vonatkozó közbeszerzési pályázatot – illetve milyen konstrukciót alkalmaznak az építőipari árak növekedése miatt megemelkedett önrész finanszírozására -, vagy pedig felmondják az uniós támogatási szerződést.

Testületi ülés

A képviselők öt alternatíva közül választhattak. Ezek között szerepelt, hogy a projekt AB és C jelű épületének megépítéséhez hiányzó 708,7 millió forintot az önkormányzat saját költségvetéséből biztosítja, vagy az Unió jóváhagyásával a C jelű épületrész lakásait értékesítik és így várhatóan 328 millió forinttal csökkentik az önkormányzat építési költségeit. A lehetőségek között szerepelt még az is, hogy az E-Co Housing projekt számára kijelölt, a Gizella út 14–16. szám alatti telken egy 32 lakásos, D jelzésű lakóépület is létesüljön, melyet az önkormányzat saját költségén építtet meg és elad, vagy pedig az ingatlantulajdonos Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. az épület engedélyezési eljárásának lefolytatását követően az építési lehetőséget értékesíti. Így a C szárny és a D épület lakásainak eladásából befolyt összeg fedezi az E-Co Housing projekt befejezését.

Az alternatívák között szerepelt még az is, hogy a képviselő-testület felmondja az E-Co Housing projekt támogatási szerződését és viseli annak következményeit.

Dienes János Zugló főépítésze a projektet bemutatva elmondta: a tervben szereplő AB és C jelű épületek a Gizella út mentén vannak. A háznak nincs pincéje, vagy mélygarázsa, földszintjén az utca felől közösségi terek, a kert felé lakások vannak. A ház padlásán a gépészeti berendezések vannak. A D épület az udvar hátsó részén helyezkedne el, hat emelet magas, zöld tetővel és miután eladásra szánják teremgarázzsal is ellátnák.

Az önkormányzat részéről Nagy Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy miután kiderült, hogy túl magas a kivitelezési költség, az Unió beleegyezésével számos megoldást dolgoztak ki, hogy olcsóbbá tegyék a beruházást. Így a korábbi alaprendszert cölöpalapra cserélték. A panelszerkezet faváza helyett pedig pilléres vasbetont alkalmaztak. A fűtés duplikációját is megszüntették, a szürkevíz felhasználást pedig csak a WC-re korlátozták. Így 400-500 millió forintos megtakarítás keletkezett.

Horváth Csaba polgármester (MSZP) felszólalásában kiemelte: Magyarországon elsőként Zugló nyert ilyen típusú, speciális megoldásokat tartalmazó önkormányzati bérlakás építésére támogatást. A pályázat elnyerésekor az önkormányzat által biztosított telek fedezte az önrészt, míg az Uniótól érkező támogatás elegendő volt az AB és C jelű épület megépítésére. 2020 nyarán, a kivitelezési tervek elkészítése után derült ki, hogy az építőipari árak drasztikus növekedése miatt az építkezés 700 millió forinttal kerül többe a tervezettnél. Ezért a városvezetés különböző megoldásokat dolgozott ki, amelyekről a képviselő-testületnek kell dönteni.

Szabó Rebeka alpolgármester (P) azt mondta: a pályázat benyújtásánál a legfőbb cél az volt, hogy az önkormányzat korszerű bérlakásokhoz jusson. Ritka az olyan Európai Uniós támogatás, amelyből ez megvalósítható. Az épületet együttműködő partnerek bevonásával, innovatív megoldások és korszerű technológia alkalmazásával kell megépíteni.

Várnai László képviselő (CivilZugló) úgy vélte, az E-Co Housing projekt ügye késve került a képviselő-testület elé, már akkor tárgyalni kellett volna róla, amikor kiderült, hogy baj van. A Gizella úti telek a D jelű épülettel túlépített lesz, az a projektben szereplő háztól sokkal magasabb lenne és a két épület között mindössze 7,5 méter maradna. A képviselő azt is megkérdezte, hogy milyen költségvonzattal járna Zugló számára a pályázat felmondása.

Horváth Csaba erre azt mondta, ez előre nem kalkulálható, mert nem tudni, hogy az együttműködő partnerek mennyit költöttek el a támogatás rájuk eső részéből. Az Unió ilyen ügyben csak akkor nyilatkozik, ha megkapta a felmondást, de az biztos, hogy Zuglónak kell fizetni, mert ő a projektvezető.

Vida Attila képviselő (LMP) szerint az önkormányzat már a pályázat benyújtásakor 20–30 százalékkal alábecsülte az akkori valós kivitelezési költséget, amihez még hozzájött az építőiparban bekövetkezett áremelkedés. Ha a kerület megvalósítja a projektet, számításai szerint 1,2 millió forintos négyzetméter ár jön ki, ami több a Cordia lakóparkban vásárolható lakások négyzetméter áránál.

Rozgonyi Zoltán képviselő (Fidesz) méregdrágának nevezte a beruházást, hozzátéve: frakciója támogat minden bérlakásépítést, de nemet mond a túlépítésre. Szerinte a projekt befejezéséhez szükséges pénzt takarékos gazdálkodással elő tudja teremteni az önkormányzat.

Victora Zsolt képviselő (MKKP) úgy fogalmazott, kezdetben remeknek tűnt a projekt, de a körülmények megváltoztak. Ismeretei szerint az önkormányzatnak jelenleg nincs forrása az önerős pályázat kiírásához. Az is kérdéseket vet fel, hogy egy ilyen modern épületnek mennyibe kerül a fenntartása. Ezek ismeretében lehet, hogy célszerűbb lenne a projektet visszaadni.

Rózsa András alpolgármester (Momentum) jelezte, hogy az E-Co Housing projekt nem része az önkormányzat lakásgazdálkodásának. Az önkormányzat jelenlegi gazdasági helyzetében komoly kockázatokat rejt a beruházás önerős megvalósítása.

Horváth Zsolt alpolgármester (DK) azt mondta, frakciója támogatja a bérlakásépítést, de az  E-Co Housing projektet nem a rendkívül magas négyzetméterár miatt.

A vitát követően a képviselő-testület egyik javaslatot sem fogadta el, így az E-Co Housing projekt folytatása vagy felfüggesztése ügyében a döntést az október 28-i testületi ülésen kell meghozni.

Zugló önkormányzata 2018 őszén az Európai Bizottság Urban Innovative Actions (UIA) programjának lakhatás témakörben benyújtott pályázatával, partnereivel közösen, az E-Co Housing elnevezésű program keretében több mint 4,5 millió eurós támogatást nyert el, 20 százalékos önrész vállalása mellett. A kerület a támogatásból egy 27 lakásos, innovatív megoldásokat tartalmazó, különböző méretű, alacsony fenntartási költségű lakásokat magában foglaló, többszintes önkormányzati bérházat kívánt építeni a Gizella út 14–16. szám alatti önkormányzati tulajdonú telken.

A közösségi térrel is ellátott, földszint plusz háromszintes lakóház kiviteli tervei 2020 augusztusában érkeztek meg az önkormányzathoz. Az árajánlatkérés során kiderült, hogy az építőiparban időközben bekövetkezett jelentős áremelkedés miatt a kivitelezés a rendelkezésre álló uniós forrásból már nem valósítható meg, az önkormányzat viszont a COVID járvány és a kormányzati megszorítások miatt számos bevételétől elesett, így a hiányzó összeget nem tudja pótolni, ezért több lehetséges megoldás kidolgozására került sor.

Az eredeti E-Co Housing projekt 27 lakásos lakóháza 3 épületrészre tagolódik. Az AB épületrész egymással összefügg, és egy belső körfolyosóval kapcsolódik a C jelűhöz, amelyben 8 lakás található.

Az önkormányzat kezdeményezte az E-Co Housing projekt kiírójánál utóbbi épületrésznek a pályázatból való kivonását, amelyre a jóváhagyást a kerület megkapta. Így megnyílt a lehetőség, hogy ezek értékesítésével az önkormányzat visszakaphatja az építkezésbe fektetett pénze egy részét.

Felmerült továbbá annak a lehetősége is, hogy 2210 négyzetméteres telken egy másik, D-vel jelzett, 32 lakásos ház is épüljön, amely eladásából további bevétele keletkezhet az önkormányzatnak. Így azonban a telken az összes lakásszám meghaladja a megengedett alapértéket, ezért az építési engedély kiadásához városrendezési megállapodást kell kötni.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb