Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Érvényesül a közakarat: beton helyett zöldsáv lesz a Pillangó parkban

A költségvetés módosítása, tanulmány készítése a parkoló automaták elhelyezéséről, ingatlanértékesítés, többek között ezekről döntött a képviselő-testület hétfői rendkívüli ülésén. A képviselők határoztak a szociális rendelet módosításáról, vis major támogatás igényléséről, alapítványok dotálásáról, közterület elnevezéséről és térfigyelő kamerák kihelyezéséről is.

Az ülés kezdetén Horváth Zsolt alpolgármester (DK) napirend előtti felszólásában arról tájékoztatta a képviselőket, hogy a Pillangó park 8/b. előtti leaszfaltozott terület zöldsávvá alakítása ügyében lakossági fórumot tartottak, amelyen az ott élők 40 százaléka vett részt. A lakók egyértelműen úgy foglaltak állást, hogy a terület váljon zöldszektorrá. A lakossági akarat érvényesítésére az önkormányzat megkezdte az előkészületeket.

Módosították a költségvetést a koronavírus-járvány miatt

A képviselő-testület módosította Zugló 2020. évi költségvetését. Az idén februárban elfogadott büdzsé 35,4 milliárdos bevétellel és ugyanennyi kiadással számolt. Ezt most a testület a bevétel és a kiadás oldalon egyaránt 36,2 milliárd forintra módisította. Az új tervezet 85,7 milliós államháztartáson belüli működési támogatás és 1 milliárdos finanszírozási bevétel növekedéssel számol, ugyanakkor a közhatalmi bevétel 397,4 millió forintos csökkenését prognosztizálja.

Az új előirányzat szerint a kerület az idén személyi juttatásokra 215,1 millióval, dologi kiadásokra pedig 463,4 millióval fordít többet, míg egyéb működési kiadásra 144,4 millió forinttal költ kevesebbet. A felújítási tervszámok is változtak, erre a célra a képviselők most 322,3 millió forinttal kevesebbet hagytak jóvá, ami még így is több mint 1,8 milliárd forint.

A testület arról is határozott, hogy a június 14-i vihar okozta kár helyreállításához az önkormányzat az önrész biztosítása mellett igénybe veszi a Belügyminisztérium vis maior támogatását.  A vihar az önkormányzat hat épületét rongálta meg, a kár becsült értéke 20,2 millió forint.

Fotó: Képszerkesztőség / kepszerk.hu

Ingatlanértékesítés

A testület több nem, vagy csak nehezen hasznosítható önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről is döntött. Rozgonyi Zoltán képviselő (Fidesz), a Pénzügyi- és Költségvetési Bizottság elnöke a vitában jelezte, hogy az irányításával működő testület az ingatlanértékesítést nem javasolja. Várnai László képviselő (CivilZugló Egyesület) azt mondta, ő a bérbeadást támogatja, és nem az eladást, mert az vagyonvesztéssel járhat.

Horváth Csaba polgármester (MSZP) arra hívta fel a képviselők figyelmét, hogy az ingatlaneladásokból származó bevétel nem sikkadhat el, mert azt elkülönített számlán kell kezelni és csak vagyongyarapodással járó fejlesztésre fordítható.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy 18 millió forint plusz áfáért megvásárlásra ajánlja jelenlegi bérlőinek a Thököly út 64/B. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant. A képviselő-testület Gazdasági Bizottsága júniusban határozott arról, hogy a műhelynek használt helyiséget bérlőinek nettó 18 millió forint plusz áfáért felajánlja megvételre. A döntést követően Várnai László írásos kérelmére a polgármester az önkormányzat vélelmezett érdeksérelme miatt felfüggesztette az értékesítést és vizsgálatot rendet el az ügyben.

A Horváth Csaba képviselői kérdésre válaszolva kiemelte, a vizsgálat nem tárt fel szabálytalanságot, az ingatlan eladási árát több értékbecslő is 18 millió forint plusz áfában állapította meg.

Változott a szociális rendelet

A képviselők módosították a kerület 2015-ben elfogadott, szociális ellátást szabályzó rendeletét. A változtatásra azért került sor, mert a városháza az új koronavírus-járvány alatt védekezésre és megelőzésre pénzügyi lehetőségeit meghaladó mértékben költött, ugyanakkor bevételei érezhetően csökkentek.

A rendeletmódosítás a vagyon fogalmát és a minimumjövedelem-juttatást érinti. Utóbbinál bevezetésre került az a szabály, hogy ha a kérelmező a szociális törvény szerinti juttatást nem veszi igénybe, illetve ő, vagy háztartása valamelyik tagja a foglalkoztatást helyettesítő támogatást mulasztás miatt veszíti el, akkor az önkormányzat minimumjövedelem-juttatására sem jogosult. Az is fontos változás, hogy ha a kérelmező vagy háztartása valamelyik tagja közgyógyellátásra jogosult, de azt nem veszi igénybe, akkor önkormányzati gyógyszertámogatásban sem részesülhet.

Szabó Rebeka alpolgármester (P) hozzászólásában azt hangsúlyozta, hogy a módisításon túl elérkezett az idő a 2015-ben elfogadott Zuglói szociális modell felülvizsgálatára, amely a készülő felmérés eredményének ismeretében válhat aktuálissá.

A grémium Sógor László képviselő (MSZP), környezetvédelmi tanácsnok módosító javaslatával elfogadta Zugló hőségriadó koncepcióját is.

Ezen túlmenően a testület megszüntette a babcsomag igénylés vészhelyzet idejére vonatkozó különleges szabályait is. Az viszont továbbra is érvényben marad, hogy azok a családok, amelyek a rendkívüli jogrend alatt nem tudták megigényelni az önkormányzat újszülött támogatását, még megtehetik a vészhelyzet megszüntetésétől számított 60 napon belül.

Fotó: Képszerkesztőség / kepszerk.hu

Tanulmány készül a parkoló automaták elhelyezéséről

A képviselő-testület előterjesztői kiegészítéssel határozott arról, hogy a fővárosi parkolási rendelet megváltozása miatt tanulmányt készíttet a zuglói parkolójegy kiadó automaták ritkításának és áthelyezésének lehetőségeiről és annak gazdasági hatásairól. Mint ismeretes a fővárosi közgyűlés 2019 novemberében határozott arról, hogy a jegykiadó automatákat a korábbi 75 méter helyett 250 méterre kell elhelyezni egymástól és legalább 75 méterenként olyan információs táblát kell kirakni, amely tájékoztat a legközelebbi jegykiadó automata elérhetőségéről, illetve a mobiltelefonos parkolási díjfizetéshez szükséges övezeti kódról.

Rózsa András alpolgármester (Momentum) felszólalásában azt mondta, hogy az ésszerű parkolóóra elhelyezés jelentős megtakarítással járhat, de az automaták átrendezése előtt megvárják a Kormányhivatal állásfoglalását a berendezések felállítási távolsága ügyében, mert elképzelhető, hogy jogszabályütközése áll fenn.

Rozgonyi Zoltán úgy fogalmazott, hogy a vizsgálat csak a felelősség előli menekülést szolgálja, ezt a legutóbbi parkolóóra beszerzés előtt kellett volna elvégeztetni.

Horváth Csaba arra hívta fel a képviselő figyelmét, hogy a parkoló automaták beszerzése megörökölt dolog, mert azokra még az előző önkormányzat írta ki a pályázatot.

A testület alapítványok támogatásáról is döntött. A képviselők a Családcentrum Alapítvány stresszkezelő tréningjére, valamint az Álmos Vezér Alapítvány soltvadkerti nyári programjaira 500-500 ezer forintot, míg a Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány járvány alatt megnövekedett drog és alkoholfogyasztás visszaszorítását szolgáló rendezvényeire 971 ezer forintot szavaztak meg.

A képviselő-testület ezen felül szándéknyilatkozatot fogadott el az önkormányzati fenntartású óvodai intézményhálózat átszervezéséről, melynek szükségességét az óvodai ellátás helyzetéről készült szakértői jelentés is alátámasztja.

Közbiztonság és köztisztaság

A képviselő-testület újabb térfigyelő kamerák elhelyezéséről is döntött. Ezek a Pétervárad utcában a Polgármesteri Hivatalnál, a Zuglói Parkolási Ügyfélszolgálat Nagy Lajos Király útjai irodájánál, a Zuglói Önkormányzati Rendészet (ZÖR) Padlizsán utcai központjánál és a ZÖR, a Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. és a Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület Laky Adolf utcai székhelyénél kerülnek felszerelésre.

Ezen felül a képviselők arról is határoztak, hogy kezdeményezik a fővárosi önkormányzatánál a zuglói házhoz menő lomtalanítási rendszer bevezetését. Mint ismeretes a lomtalanítás időszakában szinte lehetetlen rendet tartani az utcákon, ami miatt minden évben rengeteg lakossági panasz érkezik az Önkormányzathoz. Zugló önkormányzat 2015-ben már egyszer indítványozta a fővárosi önkormányzatnál a házhoz menő rendszer kiépítését, de kezdeményezése akkor eredménytelen maradt.

Az ülésen arról is döntés született, hogy a képviselő-testület dr. Erdős Endre tiszteletbeli kirgiz konzul javaslatára kezdeményezi a fővárosnál, hogy a Bánki Donát utca – Padlizsán utca – Bolgárkertész utca – Róna utca által határolt névtelen közterület neve Csingiz Ajtmatov-park legyen.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Hangot adunk Zuglónak!
A zuglóiak megelégelték, hogy a metróépítésre, az otthonfelújításokra és zöld-fejlesztésekre szánt pénzüket a kormány elvonja és ez a sarc évről évre emelkedik.

Ezért Zugló Önkormányzata kampányt indít Hangot Adunk Zuglónak! címmel, amelynek során minden zuglói csatlakozhat az elvonások elleni tiltakozáshoz!
Hangot adunk Zuglónak!
A zuglóiak megelégelték, hogy a metróépítésre, az otthonfelújításokra, valamint az útfelújításokra és zöld-fejlesztésekre szánt pénzüket a kormány elvonja és ez a sarc évről évre emelkedik.

Ezért Zugló Önkormányzata kampányt indít Hangot adunk Zuglónak! címmel, amelynek során minden zuglói csatlakozhat az elvonások elleni tiltakozáshoz!
Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb