Egyéb

Egyéb

Hatáskörrel rendelkezik: jegyző Eljárást megindító irat benyújtásának módja: írásban Ügymenet leírása: A hivatalból megküldött halottvizsgálati bizonyítvány alapján…