Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés : Az előző állapot törlendő

Igazgatási és Hatósági Főosztály

Humánszolgáltatási Főosztály

Adó Főosztály

Gazdasági Főosztály

Jegyzői Kabinet

Főépítészi Iroda

Főmérnökség

Üzemeltetési Főosztály

Jogi Főosztály

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb