Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
június 1. hétfő, Tünde

Humánszolgáltatási Osztály

Intézmény-irányítási Csoport, Szociális Csoport

Elérhetőség:

Bondorné Gyurcsi Mária osztályvezető – 06 1 872 9353
Szentiványi Éva asszisztens – 06 1 872 9103

Vitáris Margit kiemelt gyermekvédelmi referens – 06 1 872 9127

A Humánszolgáltatási Osztály feladatait az Intézményirányítási Csoport és a Szociális Csoport útján látja el.

A Humánszolgáltatási Osztály feladata többek között:

 • önkormányzati fenntartású intézmények fenntartói feladatainak ellátása
 • szociális, gyermekvédelmi pénzbeli támogatások és természetbeni juttatások ügyintézésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátása
 • a jegyző hatáskörébe tar­tozó gyámügyi fel­adat­ok
 • a lakásépítési és vásárlási ked­vezménnyel, helyi ren­de­let­ben szabály­o­zott lakáscélú pénzügyi támogatások­kal kap­cso­lat­os fel­adat­ok
 • nem állami fenntartókkal kötött személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátást biztosító szerződések ügyintézése

Intézményirányítási Csoport:

Az önkormányzat alapfeladata a bölcsődék, óvodák, szociális és egészségügyi intézmények fenntartói irányítása. Az Intézményirányítási Csoport felelős a bölcsődei és óvodai beiratkozások lebonyolításáért, koordinálásáért, a bölcsődei és óvodai felvételek előkészítéséért, az óvodakötelesek nyilvántartásáért, az óvodai körzethatárok módosításáért. Eljár óvodakötelezettséggel kapcsolatos ügyekben, koordinálja a bölcsődék és az óvodák heti és éves nyitva-tartási idejét valamint nyári zárását. A nemzeti kisebbséghez tartozó, és sajátos nevelésű, integráltan nevelhető, oktatható óvodai ellátás, jogszabályok által meghatározott eseteiben első illetve másodfokú hatósági feladatokat lát el. Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a fenntartásában lévő köznevelési, szociális és egészségügyi intézmények szabályozott működését.

Intézményirányítási csoport
Hernádi Iván Lászlóné
intézményi referens
Óvodák fenntartói irányítása; óvodai beiratkozások lebonyolítása; óvodai fellebbezéssel, ~ felmentéssel kapcsolatos ügyek; óvodakötelesek nyilvántartása; óvodakötelezettséggel kapcsolatos ügyek,
Feladat-ellátási szerződések megkötése és fennálló szerződések módosítása
06 1 872 9472
Novák Dóra
intézményi referens
Bölcsődék, szociális intézmények fenntartói irányítása;
Feladat-ellátási szerződések megkötése és fennálló szerződések módosítása
06 1 872 9477
Nagy László intézményi referens Díjak, kitüntetések adományozásával kapcsolatos feladatok ellátása 06 1 872 9396
Dr. Szűcs Krisztina intézményi referens Egészségügyi alapellátással kapcsolatos fenntartói feladatok ellátása, felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi praxisokkal kapcsolatos döntések;
feladat-ellátási szerződések megkötése és fennálló szerződések módosítása
06 1 872 9351
Kovács Ildikó élelmezési koordinátor Közétkeztetéssel, szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok 06 1 872 9279


Letölthető dokumentumok:

Ügytípusok:

Szociális Csoport

Feladata a szociális ellátás és gyermekvédelem tárgyában a támogatások, kedvezmények iránti kérelmek elbírálása. Zuglói szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet szabályozza az egyes szociális támogatásokra vonatkozó szabályokat. Az eljárás során minden esetben vizsgálni kell kérelmező és háztartásában élők személyek zuglói lakcímét, a kerület területén történő életvitelszerű  tartózkodást, továbbá a háztartásban élők egy fogyasztási egységre jutó egyenlő értékű jövedelmi és a vagyoni viszonyait. Jövedelmet nem kell vizsgálni a születési támogatás, az agyhártya-gyulladás elleni védőoltás, bárányhimlő elleni védőoltás, tüdőgyulladás elleni védőoltás kérelmek esetén. Szépkorú személyek elismerése hivatalból történik.

A kérelmezők szociális környezetének, helyzetének megismerése céljából a Polgármesteri Hivatal környezettanulmányt végez.

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes, tehát az ügyintézés díjmentes.

 • Megélhetéshez kapcsolódó támogatások (minimum-jövedelem juttatás, méltányossági ápolási díj).
 • Lakhatás megőrzését segítő támogatások (rendszeres lakásfenntartási támogatás, adósságcsökkentési támogatás)
 • Jövedelemkiegészítő támogatások (rendkívüli települési támogatás, szociális kölcsön, tűzifa-juttatás, gyógyszertámogatás).
 • Gyermekekre való tekintettel igénybe vehető támogatások (a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, tanévkezdési támogatás, gyermekétkeztetéssel kapcsolatos támogatás, táboroztatási támogatás)
 • Egyéb támogatások (születési támogatás, bárányhimlő elleni védőoltás, tüdőgyulladás elleni védőoltás, szépkorú személyek elismerése
 • Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat lebonyolítása
Szociális Csoport
Vitáris Margit kiemelt gyermekvédelmi referens Bursa Hungarica ösztöndíjjal kapcsolatos feladatok ellátása 06 1 872 9127
Zudor Alma szociális ügyintéző – A-Zs betűvel kezdődő vezetéknevű ügyfelek Települési támogatásként nyújtott adósságkezelési támogatás; Ápolási díj (2015. február 28. napjáig megállapított); Köztemetés; Tűzifa-juttatás; Szépkorú személyek elismerése 06 1 872 9136
Szilvásy Anita szociális ügyintéző Tűzifajuttatás 06 1 872 9153
Marsovszky Mónika szociális ügyintéző – A-K betűvel kezdődő vezetéknevű ügyfelek Minimum-jövedelem juttatás; Rendszeres lakásfenntartási támogatás 06 1 872 9137
Szilvásy Anita szociális ügyintéző – L-Zs betűvel kezdődő vezetéknevű ügyfelek 06 1 872 9153
Novák Zoltánné szociális ügyintéző – A-L betűvel kezdődő vezetéknevű ügyfelek Rendkívüli települési támogatás; Eseti segély; Szociális kölcsön; Környezettanulmány készítés 06 1 872 9257
Schneider Andrásné szociális ügyintéző – M-Zs betűvel kezdődő vezetéknevű ügyfelek 06 1 872 9151
Kapolyi Bernadett szociális ügyintéző – A-K betűvel kezdődő ügyfelek Születési támogatás; Gyógyszertámogatás 06 1 872 9247
Novinics-Domokos Tímea szociális ügyintéző – L-Zs betűvel kezdődő vezetéknevű ügyfelek 06 1 872 9150
Zudor Alma szociális ügyintéző – A-É betűvel kezdődő vezetéknevű ügyfelek Időszaki fűtési támogatás 06 1 872 9136
Novák Zoltánné szociális ügyintéző – F-K betűvel kezdődő ügyfelek 06 1 872 9247
Schneider Andrásné szociális ügyintéző – L-Zs betűvel kezdődő vezetéknevű ügyfelek 06 1 872 9150
Meczner Andrea gyermekvédelmi ügyintéző – A-K betűvel kezdődő vezetéknevű ügyfelek Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény; Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása; Táboroztatási támogatás; Gyermekétkeztetés személyi térítési díja; Tanévkezdési támogatás; Bárányhimlő elleni védőoltás támogatása; Pneumococcus elleni védőoltás támogatása 06 1 872 9127
Vitáris Margit gyermekvédelmi ügyintéző – L-Zs betűvel kezdődő vezetéknevű ügyfelek

 

Az önkormányzat a kerületi lakosok számára az alábbi támogatásokat nyújtja:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.